PPL(A) moottorilennon lupakirjakoulutus

Moottorilennon lupakirjakoulutus

PPL(A)- ja LAPL(A) -lupakirjat

Lentokoulutus tapahtuu DA40 Diamond ja WT9 Dynamic tyyppisillä nykyaikaisilla lentokoneilla

Koulutuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittava ilmailun tietous ja lentotaito, jolla hän kykenee turvallisesti suoriutumaan yksityislentäjän lupakirjan oikeuttamista lentotehtävistä. Lisäksi päämääränä on luoda perusta mahdollisille jatko-opinnoille korkeampiasteisia lupakirjoja ja kelpuutuksia varten.

Moottorilentokoneen ohjaajalla on oltava joko kevyiden ilma-alusten lupakirja LAPL(Lentokoneet) tai yksityislentäjän lupakirja PPL(Lentokoneet).  Harrasteilmailussa tyypillisiä yksimoottorisia alle 2000 kg painoisia 2-4 –paikkaisia maalentokoneita saa lentää kummalla hyvänsä lupakirjalla.  Olennainen ero näiden lupakirjojen kesken on lentokoulutustuntien määrässä, ja LAPL –lupakirjan haltija saa ottaa mukaansa matkustajia vasta sitten kun on lentänyt ensin yksin 10 tuntia lupakirjan saatuaan.

Lupakirjakurssin teoriakoulutus

Lupakirjakurssin teoriaosan voi suorittaa joko luokkatuntiopetuksena tai itseopiskelupainotteisena ns.etäteoriakurssina internetin kautta.Luokkakoulutuksen kesto on n.100 oppituntia (100x60min).

 • ilmailun säädökset
 • ilma-aluksen yleistuntemus
 • suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
 • ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
 • sääoppi
 • lentosuunnistus
 • lentotoimintamenetelmä
 • lennonteoria
 • radio- sähkölaitteet
 • radiopuhelinliikennettä koskevat määräykset
 • ilmailuviestiliikenne

Lentokoulutus

PPL –lupakirjaan vähintään 45 lentotuntia ja LAPL –lupakirjaan 30 lentotuntia. Ensimmäinen yksinlento n. 15 tunnin jälkeen. Yksinlentoja vähintään 10 tuntia PPL-  ja 6 tuntia LAPL -lupakirjaan. Normaali lentokoulutuksen kesto 4-12 kk.

Lupakirja- ja koulutusmääräykset

Lentokoulutus- ja lupakirjavaatimukset

 • Lento-oppilaana ennen ensimmäistä yksinlentoaan 16 vuotta täyttänyt
 • Lupakirjan hakijana 17 vuotta täyttänyt
 • Lääketieteellinen kelpoisuustodistus vaaditaan oppilaan yksinlennoilla.Lääkärintarkastuksessa käydään valtuutetulla ilmailulääkärillä.
 • Lupakirjaa haettaessa: kokonaan suoritettu koulutus, hyväksytysti suoritetut Trafin teoria-ainekokeet, hyväksytysti tarkastuslentäjälle suoritettu lentokoe, voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus

Yhteystiedot:

Ilkka Toivanen

ilkka.toivanen@gmail.com

040-554 1173