Tietosuojakäytäntö

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys ry toimii rekisterinpitäjänä. Yhteyshenkilönä toimii Ilkka Lindström, 040-507 1115.

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Ry:n nettisivuston (www.liy.fi) kävijöistä kerätään evästeiden avulla tietoja kävijämäärien
tilastointitarkoituksessa, markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseksi ja sivuston toiminnan optimoimiseksi. Henkilötietoja kerätään kävijän nettisivuilta lähettämien lomakkeiden kautta.

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys ry:n jäsenrekisteri sisältää henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
syntymäaika ja yhdistykseen liittymisaika. Jäsenrekisteri ei sisällä arkaluontoisia henkilötietoja. Jäsenrekisteriä käytetään jäsentietojen
ylläpitämiseen ja jäsenille tiedottamiseen. Liittymällä Lappeenrannan Ilmailuyhdistys ry:n jäseneksi jäsen antaa henkilötietonsa
yhdistyksen jäsenrekisteriin. Jos jäsen on yhtäaikaisesti sekä Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Ry:n että Suomen Ilmailuliiton jäsen,
Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Ry luovuttaa tämän jäsenen osalta rekisterin tiedot Suomen Ilmailuliitolle. Emme luovuta henkilötietoja
muille rekisterinpitäjille ilman asiakkaan suostumusta, ellei laki tai viranomainen toisin määrää.
Jäsenrekisterin tietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen jäsenyyden kautta muodostunut Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Ry:n oikeutettu etu
tai lakisääteinen velvoite. 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on jäsenenä yhdistyksessä.

Jäsenrekisterin tietoja voidaan muuttaa tai korjata jäsenen pyynnöstä yhteyshenkilölle. Samoin jäsen on oikeutettu saamaan häntä koskevat
tiedot Yhteyshenkilön kautta. Jäsentiedot poistetaan kun jäsen eroaa tai erotetaan.