SMS-turvallisuudenhallintajärjestelmä otettu käyttöön LIY:ssä / koulutus ti 19.5.2020 klo 19.00

 

Olemme ottaneet käyttöön ilmailukerhojen turvallisuudenhallintajärjestelmän (Safety Management System, SMS) LIY:ssä 3.5.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että tavoitteenamme ovat:
– turvallinen toimintaympäristö
– toimiva turvallisuudenhallintajärjestelmä, jota parannamme jatkuvasti
– toimiminen kansallisten ja kansainvälisten ilmailusäädösten mukaisesti.Turvallinen toiminta on jokaisen velvollisuus.
Jäsenistölle lähetetyn sähköpostin liitteenä on kuvattu turvallisuudenhallintajärjestelmämme. Käytännössä jokaisen velvollisuutena on raportoida havaitsemistaan vaara- tai riskitekijöistä ennen kuin mitään sattuu, mutta myös jo tapahtuneista asioista. Raportoinnin voi tehdä suullisesti esim. hallituksen jäsenille tai turvallisuusvastaavalle, mutta siihen kannattaa käyttää myös asiaan rakennettua lomaketta, joka on netissä seuraavassa osoitteessa:
Vaarailmoituksen voi tehdä täysin anonyymisti. Turvallisuusvastaava käsittelee myös yhteystietojen kanssa tehdyt ilmoitukset luottamuksellisesti. Ilmoitusten tarkoitus on velvoittaa turvallisuusvastaava ja LIY:n hallitus tekemään toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi.
SMS-järjestelmästä järjestetään etäkoulutus tiistaina 19.5.2020 klo 19.00. Jäsenistölle on laitettu linkki kokoukseen sähköpostilla.
Suljethan mikrofonin (ja kameran niin halutessasi) ennen kokoukseen liittymistä.

Kannustamme ehdottomasti raportoimaan kaikista turvallisuuteen vaikuttavista vaaratekijöistä ja riskeistä, sekä jo tapahtuneista poikkeamista!


LIY Hallitus

Vastaa